გამოსადეგი ბმულები

PRACTICE ENGLISH

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

http://123helpme.com

http://www.ipl.org/IPLBrowse/GetSubject?vid=13&cid=1&tid=7011&parent=7006
http://www.usingenglish.com/
http://eslcafe.com/
http://a4esl.org/
http://www.englishcentral.com
http://www.busuu.com/enc
http://www.babbel.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.britishcouncil.org.tr/en/learn-english/mobile
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.1-language.com/
http://www.eslcafe.com/students/
http://www.esl-lab.com/
http://www.eslbee.com/
http://www.englishclub.com/learn-english.htm
http://a4esl.org/
http://www.languagegames.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.etprofessional.com/
http://www.onlinemet.com/
http://www.englishforum.com/
http://www.eslcafe.com/teachers/
http://www.englishclub.com/teach-english.htm

http://www.skypeenglishclasses.com/


LISTENING

http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/#.UtY8zbQTk9s
http://esl-lab.com/
http://www.ezslang.com/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html
http://edition.cnn.com/services/podcasting/
http://www.eslpod.com/
http://www.podcastsinenglish.com/
http://www.listen-to-english.com/index.php?cat=podcasts


NEWS
http://news.bbc.co.uk
http://www.time.com
http://www.usnews.com
http://www.independent.co.uk
http://www.guardian.co.uk
http://www.cnn.com/WORLD
http://www.msnbc.com
http://www.worldnews.com
http://www.foxnews.com/
http://www.newsweek.com
http://news.nationalgeographic.com/news/
http://www.turkishdailynews.com.tr
http://news.discovery.com


DICTIONARIES

http://www.ldoceonline.com
http://dictionary.cambridge.org
http://www.collinsdictionary.com
http://www.oxforddictionaries.com
http://dictionary.reference.com
http://www.merriam-webster.com
http://www.m-w.com
http://www.allwords.com
http://www.tureng.com
http://www.seslisozluk.com
http://www.zargan.com

 

ENGLISH LANGUAGE COURSES

http://www.ttischool.com/index.php?english-courses-in-london