ტრანსფერი სტუდენტები

 

სტუდენტები და თანამშრომლები, რომელთაც სურვილი აქვთ მიმართონ განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაცვლით პროგრამას, მიესალმებიან თავიანთ ფაკულტეტთან საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეამოწმეთ ინფორმაცია პაკეტი