მე-7 ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია

2019 წლის 7 მაისს, განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა ორგანიზება გაუწია მე-7 ყოველწლიურ სტუდენტურ კონფერენციას ; ფაკულტეტის ბაკალავ...

15-05-2019სრულად ნახვა

მე-7 ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მე-7 ყოველწლიურ სტუდენტურ კონფერენციას გამართავს; ფაკულტეტის ბაკალავრიტისა და მაგისტრატურის სტუდე...

04-04-2019სრულად ნახვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული მე-4 სტუდენტუტი კონფერენცია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით 22 მარტს გაიმართა მე-4 სტუდენტური კონფერენცია....

26-02-2018სრულად ნახვა