ხელმძღვანელობა და კონსულტაციები

 

კონსულტაცია არის სტუდენტებისათვის და თანამშრომლებისათვის დახმარების გაწევის პროცესი, რათა მათ აღმოაჩინონ და განავითარონ განათლების, ფსიქოლოგიური შესაძლებლობები იმისათვის რომ მიაღწიონ პირადი ბედნიერებისა და სოციალური რეალიზაციის სასურველ დონეს. კონსულტაცია და დახმარება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო მისიის განუყოფელი ნაწილია. უნივერსიტეტის სერვისები და პროგრამები ორიენტირებულია  თანამშრომლებისა და სტუდენტების განათლების, სოციალურ, და კარიერულ განვითარებაზე.