აფილირებული პროფ. დოქტორი. ნათელა დოღონაძე

ზოგადი განათლების ადმინისტრირებისა და უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი; განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი.

ელ-ფოსტა : nateladogonadze@ibsu.edu.ge
ოფისი : A-305

თამთა ცქიტიშვილი

ფაკულტეტის მდივანი, სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

ელ-ფოსტა : ttskitishvili@ibsu.edu.ge
ოფისი : A-302