ძვირფასო კოლეგებო

ძვირფასო კოლეგებო,

გიგზავნით 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ რექტორის ბრძანების ასლს. გთხოვთ, განათავსოთ ვადების შესახებ ინფორმაცია ფაკულტეტის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელში.

პატივისცემით,