შავი ზღვის უნივერსიტეტი ევროკავშირის პროექტში - ტემპუს MAHATMA მონაწილეობს (2)

http://edu.aris.ge/

მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიანი პროგრამის დეტალები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ერთადერთია, რომელიც მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე ჩაბარების მსურველებს ორი სასარგებლო საქმის ერთდროულად გაკეთების საშუალებას აძლევს – ამ პროგრამაზე მოხვედრით ისინი არა მხოლოდ სასწავლო პროცესის წარმართვას შეისწავლიან, არამედ ინგლისური ენის ცოდნის დონესაც აიმაღლებენ, ვინაიდან სწავლება ინგლისურ ენაზე იქნება.